Cookies

PRIVACY & COOKIES

Zeeuws Zakelijk respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Zeeuws Zakelijk, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Zeeuws Zakelijk en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Zeeuws Zakelijk verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatie­wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Zeeuws Zakelijk behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Zeeuws Zakelijk verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij het abonneren op de Zeeuws Zakelijk-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Zeeuws Zakelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.

ZEEUWS ZAKELIJK VERSTREKT GEEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Zeeuws Zakelijk beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Zeeuws Zakelijk na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Zeeuws Zakelijk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermings­niveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Zeeuws Zakelijk heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze organisatie, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met u expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Zeeuws Zakelijk, dan kun je deze richten aan:

Zeeuws Zakelijk
Grintweg 32
4401 NE Yerseke
E-mail: info@zeeuwszakelijk.nl

WIJZIGING VAN PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT

Zeeuws Zakelijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement.